รับวางระบบร้านเกมส์ ร้านเน็ต คอมพิวเตอร์ร้านเ็น็็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิด
                                                                                                                                                      email: sysale@live.com

 

                

                                 

                                            

                  - ร้าน Young Games    จ.เลย
               - มาตรฐานเกมส์ 9 สำหรับเปิดร้านใหม่ **Intel i5-6400** จำนวน 22 ชุด
               - Server Nohdd เเละ AutoUpdate

Copyright@2008 SY Solution. All rights reserved.