รับวางระบบร้านเกมส์ ร้านเน็ต คอมพิวเตอร์ร้านเ็น็็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิด
                                                                                                                                                       email: sysale@live.com

 

                            

                            

                    25-3-2556   ร้าน อัลตรา อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ จังหวัดนครพนม
                     - เปิดร้านมาได้ 8 เดือนจำนวนเครื่องไม่พอกับลูกค้าจึงได้ให้ทาง sysolution.net ดำเนินงานต่อโดยการเพิ่มเครื่องอีก 8 ตัวรวมเป็น
                    20ตัวเพื่อรองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น     ระบบที่ใช้เป็น fiber optic 30 m  ต่อเข้า router linksys  
    

 

Copyright@2008 SY Solution. All rights reserved.