รับวางระบบร้านเกมส์ ร้านเน็ต คอมพิวเตอร์ร้านเ็น็็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิด
                                                                                                                                                       email: sysale@live.com

 

                       

                       

                  ร้าน jet cafe หลังมหาวิยาลัยเชียงใหม่
                  - คอมพิวเตอร์ 20 ชุด
                  - AMD A10-5800 - 4G 1600 - 23 LED"
                  - FIBER 30 M UPTO 60 M 2 WAN
                  - CCTV 4 ช่อง FULL-D1 , ดูผ่านมือถือ , ผ่าน TABLET
                  - DISKLESS SYSTEM WITH COUPON

 

Copyright@2008 SY Solution. All rights reserved.