รับวางระบบร้านเกมส์ ร้านเน็ต คอมพิวเตอร์ร้านเ็น็็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิด
                                                                                                                                                       email: sysale@live.com

                          

                               

                               
                    ร้านคุณนัท เเหลมฉบัง เปิดร้านเดือน กันยายน 56 ทำระบบ server No Hdd  ระบบเเยกเน็ตเกมส และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด
                          เดือนต.ค 56 ได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ อีก 10 ชุด รวมเป็น 20 ชุด


Copyright@2008 SY Solution. All rights reserved.