สมัครงาน 

ตำเเหน่งงานที่สมัคร
ตำเเหน่ง 
 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ  
  Email  
บัตรประชาชนเลขที่    วันที่หมดอายุ  
วัน/เดือน/ปีเกิด สถานภาพ   โสด   สมรส    หย่า
เชื้อชาติ  สัญชาติ ศาสนา
ระดับการศึกษาสูงสุด สถาบันการศึกษา
 
ที่อยู่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน             
 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล  อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น
สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์

 


บริษัท เจ เเอนด์ ดับบลิว จำกัด
188/210 ซอยลาดพร้าว84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร : 02-9337573   โทรสาร: 02-9336062 
www.jandw.org

Copyright © 2017 J&W Co.,Ltd.